header
 

 

   
Fire history Oak dendro Beech dendro Dendroclimatology Långa kronologier
    
 
 
 
 
Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

Skogens brandhistoria

 en In English

 

Skogsbränder kan i Skandinavien rekonstrueras upp till ungefär 800 år tillbaka i tiden med hjälp av årsringar. Många träd, t ex vår egen tall Pinus sylvestris, har en ganska hög tolerans mot brand men skadas ganska ofta i basen. Denna skada ("brandljud", "brandlyra") blir överväxt från kanterna av den oskadade överlevande delen("övervallning") och går att datera till både år och ungefärlig tid på sommaren. Skadan blir kådimpregnerad vilket bidrar till att brandskadade tallstubbar, torrakor eller lågor också bevaras längre än oskadad ved.

 

Man kan ganska väl rekonstruera bränders utbredning genom insamling av brandskadade träd och stubbar över större arealer. I Västerbotten har vi t ex kunnat konstatera att enskilda skogsbränder under 13- 1600-tal ofta täckt mer än 5 000 hektar, ibland t om mer än 20 000 hektar.

 

Fram till omkring 1800-talets mitt brann åtminstone 1% av Sveriges totala skogsareal årligen. Idag brinner ungefär en tusendel av denna areal varje år.

 

 

Pågående projekter

 

level1  Brander på öar i sydöstra Svergie

 

level1  Fire history of red pine dominated forests of Eastern North America (www.PineRestoration.org)

 

level1  Disturbance history of lowland European forests

 

level1  Reconstruction of large-scale fire history of mid-Swedish boreal forest

torraka

 

 

 

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se