header
 

 

   
Fire history Oak dendro Beech dendro Dendroclimatology Långa kronologier
    
 
 
 
 
Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

Långa kronologier

 

Gamla döda träd från sjöar och torvmossar (subfossil ved) kan ge forskare unik information om tillväxtförhållanden för tusentals år sedan.

 

I den syrefria miljön i torv- eller sjösediment bevaras ved mycket lång tid. Genom årsringsanalys från sådana träd kan man dra viktiga slutsatser om forna tiders klimat men och spekulera om möjliga framtida tillväxtförhållanden.

 

Subfossil ved påträffas vid t ex vägbyggnation, i torvtäkter eller vid eroderande å- och sjöstränder. Tall och ek är de vanligaste trädslagen man träffar på.

 

Dendrolabbet i Alnarp efterlyser sådana prov för analys och tar tacksamt emot all information om både nya och gamla fynd.

Kontakta oss!

 fossil01

 

Eken på bilden hittades under vägbyggnad för vindkraftverk i södra Halland år 2009. Den daterades till 5785 BP med hjälp av C14 metoden. En annan bild av samma träd 

 

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se