header

 

 

 

 

 

Research Dendroclimatology Nordic fires PhD project announcement
 

 

proxy-logo-2

Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

4-årig doktorandtjänst inom projektet om stora skogsbränder i Norden

in english en

 

4-årigt doktorandprojekt vid SLU Alnarp och University of Quebec at Abitibi-Temiscamingue (UQAT)
Understanding climatic controls of large fire years in the Nordic region

 

Skogsbränder är en viktig faktor för dynamiken i naturliga skogar. Skogsbränder påverkar också den globala kolbalansen samt skogens biodiversitet genom skapande av livsmiljöer för olika arter. Klimatiska modeller förutsäger en ökad risk för stora skogsbränder, som i allmänhet svåra att bekämpa. För att förstå och modellera faktorer som styr branddynamiken är det viktigt att få en bra bild över skogsbrändernas historiska mönster och att utveckla ett modelleringsverktyg som bygger på vår kunskap av hur samspelet mellan klimat och topografi (t.ex. mängd sjöar eller våtmarker) påverkar brandfrekvensen. I projekt ska vi använda oss både av moderna skogsdata (senaste 100 åren) samt hundratals år långa årsringbaserade brandkronologier som ska hjälpa oss att koppla de klimatiska mönstren till branddynamiken. Genom statistiska analyser ska vi förklara de processer som leder fram till år med stora bränder och utveckla ett prognosverktyg som möjliggör skattning av brandrisk i olika delar av Sverige innan brandsäsongens början.

 

Arbetsuppgifter

 

Detta doktorandprojekt ska utveckla spatiala rekonstruktioner av historiska skogsbränder i Skandinavien, göra årsringbaserade rekonstruktioner av brandväder (fire weather indices) och ta fram ett ramverk för att förutsäga risken för stora bränder i Sverige. Analyserna ska bygga på kunskap om historiska brandcykler, analys av moderna klimatiska data samt data från regionala klimatmodeller.

 

Projektets logistik

 

Projektet, som stöds av Forskningsrådet Formas, är samarbete mellan Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap (SLU Alnarp), SMHI, och University of Quebec at Abitibi-Temiscamingue (UQAT, Quebec, Kanada).  Dendrokronologiska laboratoriet av SLU i Alnarp (DELA, www.dendrochronology.se) kommer att vara värd för projektet, som också ska dra nytta av NordicDendro och GDRI Cold Forest forskningsnätverk, där DELA är medlem.  Doktorand ska spendera, totalt över fyra år, mellan 6 till 8 månader i Kanada (Quebec) vid UQAT.

 

Din profil

Vi söker en ambitiös och motiverad doktorand med masterexamen i skogsekologi, klimatologi, och geografi. Erfarenhet av arbete med dendrokronologiska data/analyser, liksom vana vid att hantera GIS (e.g. ArcMap), relationsdatabas och programmering i R är meriterande. Vi värderar högt om sökande har erfarenhet från vetenskaplig publicering. Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift krävs. Kunskaper i svenska är meriterande, men inte nödvändigt.

Vi förväntar oss att du som sökande har en hög arbetsmoral och förmåga att självständig, och i tid utföra arbetsuppgifter såväl i fält som i laboratoriet. Det är också viktigt att sökande är i bra fysisk form för att klara ett påfrestande fältarbete. 

Vi vill understryka att vår bedömning av sökande ska baseras på din akademiska prestation i sin helhet, samt på en intervju och på dina referenser. Med andra ord kommer en brist på en viss typ av erfarenhet (kunskap) kommer inte har en avgörande inverkan på utvärderingsresultatet.

 

Anställningsform

 

4-årig 100% anställning som doktorand vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU Alnarp), samfinansierat av FORMAS och institutionen.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller tidigare krav på grundläggande behörighet, dvs. minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, har grundläggande behörighet fram till utgången av 2015.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/

 

Ansökan görs på denna ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Vill du veta mer? Kontakta

Docent Igor Drobyshev igor.drobyshev@slu.se, 040-415199

Prefekt Matts Lindbladh, matts.lindbladh@slu.se, 040-415196

 

Facklig företrädare

SACO Andrus Kangro +46 (0)40 415 479

SEKO Desiree Karlsson +46 (0)18 67 10 57

ST Jörgen Olsson +46 (0)40 415 431

 

Deadline och dokument

 

Du är välkommen att lämna in din ansökan, märkt med diarienummer SLU 2908/2015, till Registrator vid SLU, Box 7070, 75007 Uppsala, alt. till registrator@slu.se, senast 2015-09-20. Vi planerar för att anställningen ska starta i januari/februari 2016.

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se