header
 

 

   
Popular articles & books Posters Rapporter Pressen skiver om oss
    
 
 
 
 
Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

Rapporter

 

Granström, A. & Niklasson, M. 2011. Påverkan av skogsbrand på kulturspår i träd. Inhuggningar och samiska barktäkter inom 2006 års brandfält i Muddus. Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

pdfpic PDF file 

 


 

Niklasson M. 2011. Brandhistorik i sydöstra Sverige.

Länsstyrelsens meddelandeserie 2011:14.

ISSN 0348-8748.

 

pdfpic PDF file

 


 

Niklasson M. 2007. Brandhistorik i Örebro län - en dendrokronologisk studie.  Länsstyrelsen Örebro län. Publ. nr 2007:27.

 

pdfpic PDF file

 


 

Granström A. & Niklasson M. 2002-2003. En brandhistorisk analys av Rossenområdet i västra Hälsingland. Länsstyrelsen Gälveborg. Rapport 2008:1. ISSN: 0284-5954.

 

pdfpic PDF file

 


 

Lannér, J., Niklasson, M., Drobyshev, I., Dominguez, M., 2004. Vitalitet och tillväxt hos framröjda ekar på Hallands Väderö (Vitality and growth of old-growth oak population at Hallands Väderö). Rapport till Miljöenheten, Region Skåne. 12 pages.

 

pdfpic PDF file

ugglarp

 

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se