header
 

 

   
    
 
 
 
 
Dendro News Research Staff & Contacts Publications Services PhD & Master projects Master projects Dendroweeks Virtual Dendro Essential links Resources Research visits to DELA Courses

 

Services

 

se 

 

Dendrolabbet erbjuder datering av recenta (moderna) och arkeologiska prover (död ved, virke från gamla byggnader), ålderbestämning av enstaka levande träd, samt årsringsmätningar "on-demand".

 

Kontakta igor.drobyshev(at)slu.se

för mer information

en 

 

The lab offers services of dating tree-ring samples. We also do age determination of single trees, such as trees in parks, gardens etc. Tree ring measurments on demand, such as forest productivity analyses.

 

Please contact igor.drobyshev(at)slu.se for more information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(c) Dendrochronological Laboratory in Alnarp (DELA)

www.dendrochronology.se